Stichting Kenniswerk


Organisaties werken in een wereld die snel verandert.
Klanten stellen meer en hogere eisen, overheden stellen
regels vast en veranderen ze weer, medewerkers worden
mondiger, professioneler en eisen meer flexibiliteit en
ruimte, technologie maakt oude oplossingen overbodig en
stelt andere eisen aan nieuwe producten en diensten.
Oude structuren verdwijnen, nieuwe toetreders worden belangrijke concurrenten.
Dat is het veld waarin Kenniswerk organisaties helpt om keuzes te maken, hun positionering te
versterken, processen te verbeteren en de focus te leggen op die diensten waarin de organisatie excelleert.